Communicatie is bruggen slaan.

Wij zien toe dat je gezien en gehoord wordt.